Astatotilapia bloyeti (Sauvage 1883)

Loc. " Mbezi River, TAN 98"

I maj 1998 var jeg, sammen med Brian Watters, Canada, Mike Agnew, England, og John Rosenstock, Danmark, på fangstrejse i Tanzania. Turens hovedformål var at fange killifisk af slægten Nothobranchius. Men vi fik selvfølgelig også mange andre slags fisk i nettet; lige fra gyppyer og glasaborrer til elefantfisk og Ctenopomaer. Men noget vi ofte fangede på mange af de lokaliteter vi fiskede var barber og cichlider. Nu skal det straks siges at jeg personligt kun var interesseret i Nothobranchius og jeg ved ikke hvad det var for barber og cichlider vi fangede. Men da min nabo holder lidt cichlider fra Malawi og Tanganyika, syntes jeg at jeg ville tage en lille souvenir med hjem til dem. Jeg var dog ikke helt klar over hvor lang tid cichlider ville overleve i en transportpose. Cichlider er sikkert mere iltkrævende end killifisk og jeg havde ingen muligheder for at give fiskene særbehandlig i form af ilt eller gennemluftning. Så jeg besluttede at hvis jeg skulle have cichlider med hjem, skulle de fanges umiddelbart før hjemrejsen.
29. maj, dagen før vores hjemrejse, fiskede vi bl.a. lige syd for Mbezi River, ca. 50 km syd for Dar es Salaam. Vi forsøgte at genfinde Nothobranchius luekei, hvilket desværre ikke lykkedes. I stedet fangede jeg bl.a. nogle cichlider. Jeg fangede en lille flok, alle ungfisk, og udvalgte 10 stk. i blandet størrelse, til at tage med hjem. Jeg fangede ingen voksne fisk på lokaliteten og for at være mere sikker på at der var fisk af begge køn mellem de udvalgte fisk, tog jeg fisk i meget forskellig størrelse, da jeg gik ud fra at der sikkert var størrelsesforskel mellem kønnene. Dog kunne jeg se at de to største ungfisk havde svage rødlige prikker i gatfinnen. Astatotilapia bloyeti " Mbezi River, TAN 98"
Samtlige 10 ungfisk overlevede transporten til Danmark. Det har senere vist sig at fiskene er Astatotilapia bloyeti.

Udbredelse :
Typelokaliteten for Astatotilapia bloyeti er Wami flodsystemet i det østlige Tanzania. Wami har udløb i det Indiske Ocean, lige nord for Bogamoyo. Flodsystemet, der er vidt forgrenet, strækker sig flere hundrede kilometer ind i Tanzania. A. bloyeti er udbredt i et meget stort område i det nordøstlige Tanzania, Kenya og Uganda og findes i mange populationer.
Fiskene spredes sikkert ved oversvømmelser, hvorved floderne går over deres breder og på den måde kommer fiskene til andre floder eller bliver "fanget" i søer og vandhuller.
Lokaliteten "Mbezi River, TAN 98" var den 29. maj 1998, et vandhul på ca. 6*4 meter, beliggende lige syd for Mbezi River, ca. 50 km syd for Dar es Salaam. Vandhullet var uden forbindelse til floden. Jeg ved ikke hvor dybt vandhullet var, men det var i hvert fald over en meter dybt. Vandhullet var dog sikkert temporært og fiskene var sikkert blevet "fanget" i vandhullet, da floden trak sig tibage efter regntiden. Udover A. bloyeti fangede jeg også nogle få lampeøjer, Aplocheilichtys, nogle enkelte elefantfisk af familien Mormyridia og endnu en cichlide art, dog kun én ungfisk.
I øvrigt syntes jeg at det var interessant at vandet på "Mbezi River, TAN 98" lokaliteten, lige som stort set alle de andre lokaliteter hvor vi også fangede cichlider, var beige/lysebrunt af sediment, sigtbarheden højest var 2-3 cm og vandet var stillestående. Dette er en stor kontrast i forhold til de cichlideakvarier man normalt ser, hvor vandet holdes krystalklart af store Eheim pumper/filtre! Ordet biotopakvarie får ligesom en anden klang efter sådan en fangsttur!

Astatotilapia bloyeti " Mbezi River, TAN 98" Akvarieforhold og opdræt :
Vel hjemme i Danmark blev samtlige ungfisk overdraget til min nabo. Fiskene blev sat i et opvækstakvarie på ca. 30 l. Desværre var der en del dødsfald, men heldigvis endte det med et par fisk som overlevede. Efterfølgende har det vist sig at grunden til de mange dødsfald ret sikkert har været at hannerne på et ret tidligt tidspunkt "danner" revir og er ret voldsomme over for andre hanner. Også "ikke-cichlider" jages og tildels også hunner, hvis de ikke er i legehumør eller der ikke er plads nok i akvariet. P.g.a. pladsmangel hos min nabo overtog jeg det tilbageværende par.
Parret blev sat i et 20 l akvarie med grusbund, et par store sten, planter og postevand, ca. 24 DH, 7,5 pH. Fiskene holdes ved stuetemperatur, ca. 20-22C. Selv om fiskene bliver ret store går fiskene forholdsvis fredeligt sammen parvis. A. bloyeti er vel det man kalder altædende; tørfoder, frost foder og levende foder. Alt tages med stor appetit. Ca. 1 gang om måneden skiftes ca. halvdelen af vandet.
Under disse forhold er det også lykkedes at opdrætte fiskene. Legen finder altid sted umiddelbart efter et vandskift. A. bloyeti er mundruger. Mens hunnen går med æg og senere ungerne i munden, bør den beskyttes mod hannen og evt. andre fisk. Ca. 16 dage efter legen, slippes ungerne ud for første gang. Ungerne er da ca. 10 mm og kan straks fodres med f.eks. nyklækkede artemia. Ungerne vokser hurtigt og allerede efter en uges tid kniber det for hunnen at have alle ungerne i munden samtidig. Efter ca. to uger mister hunnen interessen for ungerne og hunnen bør herefter fjernes fra ungerne. Ungerne er på det tidspunkt vokset til ca. 15 mm. Størrelsen på kuldet er, afhængig af hunnens størrelse og alder, mellem 20-90 unger pr. kuld. Astatotilapia bloyeti " Mbezi River, TAN 98"
Ungerne fortsætter den ret hurtige vækst og efter ca. 6 måneder er fiskene kønsmodne og klar til selv at formere sig. Hannerne er da ca. 6 cm og hunnerne er ca 4,5 cm. På dette tidspunkt begynder hannerne også at danne revir og både andre hanner, men også hunner risikerer at blive beskadiget eller ligefrem blive slået ihjel, hvis ikke akvariet er tilstrækkeligt stort og der er masser af skjulesteder.
Fiskene er meget ynglevillige og der går ikke lang tid fra at parret igen er sat sammen og til at hunnen atter går med æg i munden. For at skåne hunnen, har jeg holdt dem i et separat akvarie. Men flere gange har jeg oplevet at hunnen så bare selv lægger æggene, tager dem i munden og svømmer rundt med dem i flere dage .
De fisk jeg har haft har maksimalt opnået en størrelse på ca. 12 cm for hannens vedkommende og ca. 10 cm for hunnen.

Bemærkninger :
Jeg har nu lavet adskillige kuld af Astatotilapia bloyeti. Fiskene er blevet fordelt til interesserede akvarister i både Danmark og Sverige og jeg har hørt at fiskene nu er opdrættet flere steder. Jeg har endda hørt at fiskene har været solgt i en akvarieforretning i Storkøbenhavn. Det er sjovt at se at det er lykkedes at sprede en fisk man selv har fanget og jeg håber selvfølgelig at Astatotilapia bloyeti "Mbezi River, TAN 98" vil blive i hobbyen mange år fremover.

Litteratur:

Riehl, R. 1990 Astatotilapia bloyeti (Sauvage 1883) Bloyets Maulbrüter.
Aquarien Atlas 3, side 692.

Copyright 2001-2010 Finn Milvertz, All Rights Reserved

Tilbage til forsiden.